C# – język programowania teraźniejszości i przyszłości

Język C# jest stosunkowo prostym, nowoczesnym i bezpiecznym pod względem stosowania typem języka programowania. Jest językiem obiektowym, czyli przy pisaniu kodu w tym języku stosuje się metody obiektowe. Jego korzenie znajdują się w rodzinie języków C. Często znak „#” tłumaczy się jako poczwórny plus, czyli jako kontynuację języka C++.

Odrobinę historii o C#

Projekt języka C# rozpoczął się w grudniu 1998 roku. Miał on być przeznaczony dla rozwoju nowej platformy programistycznej .NET stworzonej przez firmę Microsoft. Jego twórcą jest Anders Hejlsberg, który nadal pracuje w wyżej wymienionym przedsiębiorstwie. Firma Microsoft w dalszym ciągu odpowiada za jego rozwój. Na chwilę obecną doczekał się trzech wersji dających dodatkowe możliwości w programowaniu.

Do czego służy C#?

Ten język programowania wykorzystuje się głównie do tworzenia aplikacji na systemy Windows, ale od kilku lat również na systemy Linux, czy MacOS, a to za sprawą kolejnej platformy programistycznej .NET Core. W związku z jego rozwojem i możliwością stosowania go na innych systemach, stał się językiem dosyć uniwersalnym. Obecnie stosuje się go zazwyczaj w sektorach finansowych, ubezpieczeniowych, biznesowych, w których wymagane jest bezpieczeństwo, wiarygodność i szybkość przetwarzania danych.

Język programowania C# ze względu na swoją nieskomplikowaną strukturę jest przystępny w opanowaniu. Programiści stosujący do tej pory w swojej pracy języki C,C++ i Java będą mieli znacznie ułatwione zadanie przy nauce powyższego języka ze względu na jego pochodzenie. Aktualnie, wokół tego języka powstała duża społeczność, która znajduje jego zastosowanie na wielu płaszczyznach. Dlatego też jest on jednym z najpopularniejszych języków programowania.